Tjänster

Mikael Perssons Åkeri utför transporter inom anläggning, dvs. grus, singel, makadam, matjord, schaktmassor m.m. Vi kan även utföra all typ av gods, bredlasttransporter, lastning, lossning med kran samt krankörning med timmergrip eller gripskopa.

Vi utför transporter åt såväl stora och små företag som privatpersoner. Vi kan utföra transporter när som helst på dygnet. Prisuppgifter fås via telefon eller mail.

Min Huvudsyssla med Tipp och Kranbilen är att Lasta, Transportera,  Lossa, Sortera, Elektronikskrot, Vitvaror, Grovsopor, Däck, Avfall Farligt Avfall, mm åt Ö-viks Kommun – Avd Renhållningen.