Företaget

Mikael Perssons Åkeri startades 1990 av Mikael Persson. Företaget finns i västernorrland, närmare bestämt i Själevad, 5 km utanför Örnsköldsviks centrum. Mikael Perssons Åkeri har två fordon. Vi arbetar till stor del lokalt, men kan utföra transporter i hela Sverige och utomlands, allt efter kundens önskemål. Mikael Perssons Åkeri är delägare i VTG Västernorrlans Transport och gräv.

Vi arbetar alltid efter att göra ett bra jobb och att ha snabb service.

Mikael Perssons Åkeri har tillstånd inom:

  • ADR
  • Hjälp på väg
  • Arbete på väg
  • Eget på väg
  • Transport avfall
  • Transport av farligt avfall
  • Trafiksäkerhet och Miljö
  • samt Botniabanans Miljöutbildning.