Välkommen till Mikael Perssons Åkeri!

Mikael Perssons Åkeri hittar du i Själevad, 5 km utanför Örnsköldsviks centrum. Vi transporterar inom anläggning, dvs. grus, singel, makadam, matjord, schaktmassor m.m. Vi kan även utföra bredlasttransporter och krankörning med timmergrip alt. skopa.

Vi vänder oss både till små och stora företag samt privatpersoner. Vi kan transportera inom hela Sverige och utomlands. Ni når oss dygnet runt på mobiltelefon.