Åkeri i Örnsköldsvik

Vi transporterar inom anläggning, dvs. grus, singel, makadam, matjord, schaktmassor m.m.
Vi kan även utföra bredlasttransporter och krankörning med timmergrip alt. skopa.

Åkeri och transportfirma i Örnsköldsvik

Transport av anläggning
– grus
– singel
– makadam
– matjord
– schaktmassor m.m.

Övriga transport
– Bredlasttransporter
– Krankörning med timmergrip alt. skopa.